Folder Oglasi, konkursi i javni pozivi

Toggle Naslov Datum Download
document Oglas za prijem u radni odnos doktora medicine, specijaliste ginekologije i akušerstva Download (docx, 16 KB)
document Odluka o poništenju javnog oglasa za prijem doktora medicine specijalista – izabrani lekar za žene na određeno vreme Download (docx, 13 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos doktora medicine na određeno vreme u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika Download (docx, 16 KB)
document Javni oglas za prodaju rashodovanog sanitetskog vozila Download (docx, 24 KB)
document Odluka o izboru kandidata za dr medicine u SHMP - dr Milan Krivokapić Download (docx, 14 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine specijaliste Download (docx, 16 KB)
document Odluka o poništenju oglasa za prijem doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva Download (docx, 13 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme - ginekolog Download (docx, 15 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme - doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoci Download (docx, 16 KB)
document Odluka o izboru kandidata na radno mesto doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći - dr Tamara Kosanović Download (docx, 14 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine specijaliste Download (docx, 16 KB)
document Odluka o poništenju oglasa za prijem doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva Download (docx, 13 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine u SHMP Download (docx, 18 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora stomatologije Download (docx, 18 KB)
document Odluka o poništenju oglasa za prijem doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva Download (docx, 13 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine specijaliste Download (docx, 16 KB)
pdf Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine specijaliste Download (pdf, 125 KB)
pdf Odluka o poništenju oglasa za prijem doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva Download (pdf, 98 KB)
document Odluka o izboru kandidata za radno mesto magistra farmacije - medicinskog biohemičara - načelnika službe Download (docx, 14 KB)
document Odluka o poništenju oglasa za prijem referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove Download (docx, 15 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme medicinskog biohemičara Download (docx, 17 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove arhivara medicinske dokumentacije Download (docx, 16 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos medicinske sestre/tehničara u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika Download (docx, 16 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine-specijaliste ginekologije i akušerstva Download (docx, 15 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine Download (docx, 14 KB)
pdf Oglas za prijem u radni odnos doktora medicine na odre]eno vreme Download (pdf, 123 KB)
pdf Oglas za prijem u radni odnos doktora medicine na određeno vreme Download (pdf, 123 KB)
pdf Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme finansijsko-računovostvenog referenta Download (pdf, 126 KB)
pdf Oglas za prijem u radni odnos više medicinske sestre na neodređeno vreme Download (pdf, 126 KB)
pdf Odluka o poništenju oglasa za prijem finansijsko-računovodstvenog referenta Download (pdf, 100 KB)
pdf Odluka o izboru kandidata za vozača kola sanitetskog transporta Download (pdf, 109 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos vozača u SHMP i finansijsko računovodstvenog referenta Download (docx, 17 KB)
pdf Odluka o izboru kandidata za pedijatrijske sestre na određeno vreme Download (pdf, 104 KB)
pdf Odluka o poništenju oglasa za prijem doktora medicine specijaliste na određeno vreme Download (pdf, 98 KB)
pdf Odluka o izboru kandidata za doktora medicine na određeno vreme Download (pdf, 108 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos doktora medicine specijalista ginekologije Download (docx, 17 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine do povratka lekara sa specijalizacije Download (docx, 15 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme dve pedijatrijske sestre Download (docx, 16 KB)
document Odluka o izboru medicinske sestre tehničara SHMP na neodređeno vreme Download (docx, 12 KB)
document Odluka o izboru poslovnog sekretara na neodređeno vreme Download (docx, 12 KB)
document Odluka o izboru doktora stomatologije na određeno vreme Download (docx, 12 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme poslovnog sekretara Download (docx, 19 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora stomatologije Download (docx, 17 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme med. setre tehničara u Službi hitne medicinske pomoci Download (docx, 16 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme laboratorijskog tehničara Download (docx, 16 KB)
document Odluka o izboru kandidata za doktora medicine na određeno vreme Download (docx, 13 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine - izabranog lekara u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika Download (docx, 15 KB)
document Odluka o izboru kandidata za doktora medicine na neodređeno vreme, ambulanta Zmajevo i Kucura Download (pdf, 107 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme doktora medicine - ambulanta Zmajevo i Kucura Download (docx, 18 KB)
document Odluka o izboru doktora medicine na određeno vreme Download (docx, 13 KB)
document Odluka o izboru kandidata spremačice na određeno vreme Download (docx, 13 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos doktora medicine na određeno vreme Download (docx, 18 KB)
document Оglas za prijem u radni odnos spremačice na određeno vreme Download (docx, 15 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos dve spremačice na određeno vreme Download (docx, 14 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos vozača u sanitetskom prevozu na određeno vreme Download (docx, 15 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos spremačice na određeno vreme Download (docx, 15 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos spremačice na određeno vreme Download (docx, 15 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos pedijatrijske sestre na određeno vreme Download (docx, 17 KB)
document Odluka o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vreme pedijatrijske sestre Download (docx, 12 KB)
Image Odluka o izboru kandidata po oglasu za ginekološko-akusersku sestru Download (jpg, 438 KB)
document Odluka o poništenju javnog oglasa za prijem doktora medicine – izabranog lekara za odrasle na određeno vreme Download (docx, 11 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine u Zdravstvenoj ambulanti Kucura Download (docx, 17 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme ginekološko akušerske sestre i pedijatrijske sestre Download (docx, 17 KB)
document Odluka o izboru kandidata po oglasu za medicinsku sestru tehničara u SHMP Download (docx, 13 KB)
document Odluka o izboru doktora medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odralih stanovnika i SHMP Download (docx, 13 KB)
document Odluka o izboru kanidata za medicinske tehničare Download (docx, 571 KB)
document Odluka o izboru kanidata za finanisjko računovodstvene referente i vozače SHMP Download (docx, 592 KB)
document Oglas za prijem dva vozača i dva finansijsko-računovodstvena referenta Download (doc, 52 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos doktora medicine u Službi za zdravstvenu zastitu odraslih stanovnika i SHMP Download (doc, 50 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme medicinskih sestara u SHMP i Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika Download (docx, 20 KB)
document ODLUKA o poništenju javnih oglasa Download (docx, 12 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos - ADMINISTRATIVNI RADNICI Download (doc, 50 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos - DOKTOR MEDICINE - IZABRANI LEKAR ZA ODRASLE Download (doc, 55 KB)
document Oglas za prijem u radni odnos - MEDICINSKA SESTRA Download (doc, 52 KB)
pdf Odluka o izboru kandidata - spremačice Download (pdf, 210 KB)
pdf Oglas medicinska sestra u ambulanti Download (pdf, 227 KB)
pdf Oglas za prijem u radni odnos - spremačica Download (pdf, 226 KB)
pdf Javni oglas za prodaju rashodovanog sanitetskog vozila putem javnog nadmetanja (licitacije) Download (pdf, 218 KB)
document Rešenje o odobravanju specijalizacije iz urgentne medicine dr Biljana Lazarevic Download (docx, 24 KB)
document Rešenje o odobravanju specijalizacije iz urgentne medicine dr Dubravka Grozdić Pavičić Download (docx, 24 KB)
document Rešenje o odobravanju specijalizacije iz medicinske biohemije mr Tamara Sabo Download (docx, 24 KB)
document Rešenje o odobravanju specijalizacije iz opšte medicine dr Fotina Gavrić Jovanović Download (docx, 24 KB)
document Rešenje o odobravanju specijalizacije iz ginekologije i akušerstva dr Ana Varga Download (docx, 24 KB)
document Rešenje o odobravanju specijalizacije iz dečije i preventivne stomatologije dr Ivana Popov Download (docx, 24 KB)
document Konačna rang lista kandidata za specijlizacije Download (docx, 16 KB)
document Odluka o izboru pedijatrijske sestre po oglasu Download (doc, 33 KB)
document Odluka o izboru ginekološko akušerske sestre po oglasu Download (doc, 33 KB)
document Preliminarna rang lista kandidata za specijalizacije Download (docx, 16 KB)
document Oglas: viša patronažna sestra Download (doc, 42 KB)
document Interni oglas za prijavu kandidata za specijalizacije Download (docx, 19 KB)
document Oglas: pedijatrijska sestra Download (doc, 41 KB)
document Oglas za ginekološko akušersku sestru Download (doc, 41 KB)
document Odluka o izboru kandidata za radni odnos na neodređeno vreme ambulanta Savino Selo Download (docx, 13 KB)