Istorijat Dom zdravlja Vrbas

Organizovana zdravstvena delatnost na području opštine Vrbas prvi put se pominje za vreme izgradnje Velikog bačkog kanala, a podaci o prvim lekarima i zdravstvenim radnicima u Savinom Selu (nekadašnja Torža) datiraju iz 1840. godine, a u Vrbasu iz 1842. godine.
Početkom XX veka u Vrbasu osniva se prvi Špitalj, koji predstavlja preteču bolnice, a zatim se osnivaju i dva privatna sanatorijuma koja su najpre služili za lečenje lokalnog stanovništva, a za vreme Drugog svetskog rata se pretvaraju u pozadinsku ratnu bolnicu.
Nakon Drugog svetskog rata 1955. godine u Vrbasu je osnovan Dom Narodnog zdravlja. Ova ustanova je svom sastavu imala 3 ambulante opšte prakse, ambulantu u Fabrici šećera „Bačka“, zdravstvene stanice u naseljenim mestima opštine Vrbas, ATD u Vrbasu i Specijalizovanu bolnicu za lečenje plućne tuberkuloze.
Nakon petnaest godina ovakve organizacije sistema zdravstvene zaštite, 1970. godine dolazi do velikih i značajnih promena u organizaciji zdravstvene delatnosti u opštini Vrbas. Tada dolazi do stvaranja Zdravstvenog centra „Veljko Vlahović“ sa ciljem povezivanja ambulantno polikliničke i bolničke delatnosti kao i preventivne i kurativne delatnosti. Tih godina dolazi do značajnog podizanja nivoa zdravstvene zaštite stanovnika opštine Vrbas i ovog dela Bačke.
Izgradnjom Novog objekta Dom zdravlja 1969. godine napravljen je veliki iskorak u unapređenju primarne zdravstvene zaštite. Postupajući u skladu sa odredbama Ustava iz 1974. godine i Zakona o udruženom radu, 1975. godine formira se Medicinski centar u 2 OOUR-a i Radnu zajednicu. Tada se formiraju dispanzeri za: predškolsku, školsku decu i omladinu, za žene, za plućne bolesti, za medicinu rada kao i stomatološka služba.
Novim Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. godine dolazi do velikih promena u organizaciji zdravstvene zaštite. Ovim zakonom ukinuti su zdravstveni centri, a poštujući novu zakonsku regulativu dolazi do deobe Zdravstvenog centra „Veljko Vlahović“ Vrbas na tri pravna lica: Dom zdravlja „Veljko Vlahović“, Opšta bolnica Vrbas i Apoteka Vrbas.
Od 01.04.2008. godine Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas radi kao posebno pravno lice čiji je osnivač opština Vrbas.