Jasmina Assi

Direktor

Goran Đurović

dr med spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije

E-mail: [email protected]

OBRAZOVANJE:
 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija (septembar 1989 – decembar 1995)
  Stečena diploma i zvanje: Doktor medicine
 • Specijalizacija iz plastične i rekonstruktivne hirurgije, na Medicinskom fakultetu, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija, (oktobar 1999 – decembar 2004)
  Stečena diploma i zvanje: Specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
RADNO ISKUSTVO:
25 godina radnog staža,
• 17 godina radnog staža kao spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije
• Od 2008. godine - organizator i nosilac posla iz domena plastične i rekonstruktivne hirurgije u okviru Službe za ortopediju, traumatologiju, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • KBC „ Bežanijska kosa“ Beograd 1996-1997 - Lekar na stažu
 • MC „Veljko Vlahović“ Vrbas, 1997-1999 - Lekar u službi hitne medicinske pomoći
 • Klinički centar Vojvodine, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, 2000-2004 - Lekar na specijalizaciji
 • VMA Beograd, Klinika za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine 2004 - Lekar na edukaciji mikrohirurgije u okviru specijalizacije
ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA:
 • Član SRBPRAS
 • Član ISAPS
 • Član BAPRAS
 • Član ESPRAS
 • Član SLD
 • Član društva lekara Vojvodine- Srpskog lekarskog društva
 • Član lekarske komore Srbije
 • Član IORLKV

Marina Bjelica

pomoćnik direktora doma zdravlja - za finansijsko-računovodstvene poslove
[email protected] 
021/795-44-56
 

Maja Knežević

glavni tehničar Doma zdravlja
[email protected] 
021/795-44-13
 

Vukašin Vujičić

pomoćnik direktora Doma zdravlja - za pravne, kadrovske i administrativne poslove
[email protected] 
[email protected] 
021/795-44-54