Jasmina Assi

Direktor

Jasmina Assi

E-mail: [email protected]
Doktor specijalista urgentne medicine sa tridesetogodišnjim stažom u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Vrbasu.
Rođena 1963. godine, udata, majka troje dece.
 
OBRAZOVANJE-PROFESIONALNE KVALIFIKACIJE:
 • Završena srednja medicinska škola u Beogradu.
 • Završen Medicinski fakultet u Beogradu u periodu 1982-1987. godine, sa prosečnom ocenom 8,68.
 • U toku studija obavljena profesionalna studentska praksa na Ainshems klinici u Kairu.
 • Položen državni ispit.
 • Završene specijalističke studije iz urgentne medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
 • U toku rada pohađani kongresi, seminari, simpozijumi, sekcije i druge obuke vezane za posao.
 • Završeni kursevi engleskog jezija (početni, srednji i viši), kao i dva kursa „Engleski za medicinare“ (početni i srednji) na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu.
 • Licenca za doktora specijalistu urgentne medicine.
 • Sertifikat iz zdravstvenog menadžmenta.
RADNO ISKUSTVO:
 • 1987. godine - lekarski staž u ZC „Veljko Vlahović“ u Vrbasu
 • 1988. godine – šestomesečni rad kao lekar opšte prakse u ambulanti Kucura
 • Od 1988. godine – zaposlena u SHMP u Vrbasu
 • Od 2007. – 01.04.2008. godine načelnik SHMP.
 • Od 04.07.2008. – 09.07.2009. direktor Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ u Vrbasu
 • Od 8.11.2013.-5.6.2014. godine VD DIREKTOR Doma zdravlja “Veljko Vlahović“ u Vrbasu
 • Od 6.6.2014. godine direktor Doma zdravlja “Veljko Vlahović“ u Vrbasu

Marina Bjelica

pomoćnik direktora doma zdravlja - za finansijsko-računovodstvene poslove
[email protected] 
021/795-44-56
 

Miljan Mićunović

glavni tehničar Doma zdravlja
[email protected] 
021/795-44-13
 

Vukašin Vujičić

pomoćnik direktora Doma zdravlja - za pravne, kadrovske i administrativne poslove
[email protected] 
[email protected] 
021/795-44-54