Osnovni podaci

Naziv ustanove: Dom zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas
Sedište: Vrbas, Palih boraca 20
Matični broj: 08888779
Poreski identifikacioni broj (PIB): 105592297
Tekući računi:
  • 840-788661-72 - za sredstva izdvojena budžetom
  • 840-774667-53 - za sopstvene prihode
Šifra delatnosti: 86.21
Broj telefona: 021-705-533
Broj faksa: 021-794-480
Veb prezentacija: www.dzvs.rs
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Image
Image

Misija

Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas pruža primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno podrazumevane preventivne, kurativne, dijagnostičke i terapijske zdravstvene usluge, za sve građane Vrbasa i naseljenih mesta opštine Vrbas zahvaljujući stručnim, kvalifikovanim i profesionalnim zaposlenima koji primenjuju savremenu medicinsku tehnologiju, sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja.
Posvećeni smo unapređenju zdravlja svih naših sugrađana gde je korisnik u centru sa posebnim akcentom na ranjive grupe stanovništva.

Vizija

Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas će zadržati i unaprediti ulogu među zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite Vojvodine i Srbije, pružanjem zdravstvenih usluga visokog kvaliteta. Zajednički cilj i mera svakog uspeha biće zdravlje svih naših sugrađana. Težićemo poverenju i osećaju sigurnosti naših pacijenata, a ljubaznost, empatiju, prestižno znanje, iskustvo, svu stručnost, kvalitet i ljudskost, stavićemo u službu toga.