Folder JN 9/2019 - Sanitetski materijal za laboratoriju, po partijama

Toggle Naslov Datum Download
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 Download (docx, 13 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 Download (docx, 13 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 Download (docx, 13 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 Download (docx, 13 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 Download (docx, 13 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 Download (docx, 13 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 Download (docx, 13 KB)
document Obaveštenje o obustavi postupka - partija 6 Download (docx, 12 KB)
document Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 6 Laboratorijsko staklo i plastika Download (docx, 25 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - 8 Hemikalije Download (docx, 29 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 5 Testovi za feces Download (docx, 32 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 3 Reagensi za hematologiju aparat Mythic 18 Download (docx, 29 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 7 Mikrotejneri i vakutejneri Download (docx, 29 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 2 Reagensi za aparat Byosistems BA 400 Download (docx, 29 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 1 Reagensi thrombolyzer compact x Download (docx, 29 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 4 Testovi za analizu urina na aparatu Dirui 500 Download (docx, 29 KB)
document Pitanja i odgovor naručioca 2 na zahtev ponuđača Download (docx, 11 KB)
document Pitanja i odgovor naručioca 1 na zahtev ponuđača Download (docx, 13 KB)
document Poziv za podnošenje ponuda Download (doc, 70 KB)
document Konkursna dokumentacija Download (doc, 1.06 MB)