Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Telefon: 021/706-233
Radno vreme
ponedeljak-petak: 7,00-15,00h

 

Dražan Peša

doktor specijalista medicine u specijalističkoj delatnosti
specijalista medicine sporta
specijalista sportske medicine
[email protected]