Обавештење о радном времену дома здравља за понедељак 8.1.2024. године

Обавештење о радном времену дома здравља за понедељак 8.1.2024. године

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
Број:  22/2024
Дана: 5.1.2024. године
ВРБАС

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поступајући у складу са Закључком Владе Републике Србије 05. број: 06-00-0060/2024 од 04.01.2024. године радно време Дома здравља на други дан Божића за (ПОНЕДЕЉАК) 8.1.2024. године је следеће:

  • Служба хитне медицинске помоћи

од 0 - 24 часа

  • Одсек опште медицине у Дому здравља 

од 7 – 12 часова
терапија 17 – 19 часова 

  • Здравствена амбуланта Куцура

од 7 – 12 часова

  • Здравствена амбуланта Савино Село

од 7 – 12 часова

  • Здравствена амбуланта Змајево        

од 7 – 12 часова

  • Одељење за здравствену заштиту деце у Дому здравља

од 7 – 11 часова

  • Служба за лабораторијску дијагностику

од 7 – 12 часова

  • Служба за кућно лечење с поливалентном патронажом

теренске сестре:

од 7 – 11 часова

од 16 - 19 часова

поливалентне сестре:

од 8 – 12 часова

  • Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

дежурство: од 7 – 15 сати.