Obaveštenje o radu kovid ambulante i laboratorije

DOM ZDRAVLjA „VELjKO VLAHOVIĆ“
Dana: 01.03.2022. godine
VRBAS

OBAVEŠTENjE O RADU KOVID AMBULANTE I LABORATORIJE

Molimo sve pacijente sa simptomima kovid infekcije da ne ulaze u centralni objekat Doma zdravlja, već da se odmah bez odlaganja jave nadležnom lekaru u kovid ambulanti.
Budite odgovorni prema svom i tuđem zdravlju.

Radno vreme AMBULANTE ZA KOVID 19 je od 07-17 časova.

Kontakt telefon KOVID AMBULANTE: 062-780-289

Testiranje antigenskim testovima (brzi test) je od 08-16 časova.

Radno vreme LABORATORIJE  je od 07-14 časova.

 

Podsećamo sve građane opštine Vrbas da se, kao i do sada, ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških stručnih službi, uz poštovanje fizičke distance, nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, kao i upotrebu dezinfekcionih sredstava i svih mera lične higijene.