ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИПРАВНИКЕ - ВОЛОНТЕРЕ

Обавештавају се сви приправници-волонтери да је документација потребна за обављање приправничког стажа следећа:

  • Фотокопија дипломе или уверења о стеченом образовању оверена код нотара;
  • Фотокопије 4 сведочанства стечене током средњег образовања;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Очитана лична карта;
  • Образац приправничке књижице.

Миљан Мићуновић
Струковни специјалиста клиничке неге
Главни техничар Дома здравља Врбас