Folder JN 1/2020 - Sanitetski materijal, po partijama (otvoreni postupak)

Toggle Naslov Datum Download
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 Medicinska plastika Download (docx, 14 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 Sanitetsko potrošni materijal Download (docx, 16 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 Ubodni potrošni materijal Download (docx, 14 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 Dezinfekciona sredstava Download (docx, 14 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 Laboratorijsko staklo i plastika Download (docx, 14 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 Medicinski rastvori i hemikalije Download (docx, 14 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 Galenski preparati Download (docx, 16 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 Sanitetski materijal Download (docx, 14 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 Laringealna maska Download (docx, 16 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 Trake za glikemiju Download (docx, 16 KB)
document Odluka o dodeli ugovora partija 9 Laringealna maska Download (docx, 29 KB)
document Odluka o dodeli ugovora partija 10 Galenski preparati Download (docx, 29 KB)
document Odluka o dodeli ugovora partija 8 Trake za glikemiju Download (docx, 28 KB)
document Odluka o dodeli ugovora partija 6 Medicinska plastika Download (docx, 28 KB)
document Odluka o dodeli ugovora partija 7 Sanitetsko potrošni materijal Download (docx, 28 KB)
document Odluka o dodeli ugovora partija 5 Ubodni potrošni materijal Download (docx, 29 KB)
document Odluka o dodeli ugovora partija 3 Dezinfekciona sredstva Download (docx, 27 KB)
document Odluka o dodeli ugovora partija 4 Laboratorijsko staklo i plastika Download (docx, 27 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 2 Medicinski rastvori i hemikalije Download (docx, 28 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 1 Sanitetski materijal Download (docx, 28 KB)
document Izmena konkursne dokumentacije Download (docx, 20 KB)
document Pitanje i odgovor 1 Download (docx, 11 KB)
document Poziv za podnošenje ponuda Download (doc, 64 KB)
document Konkursna dokumentacija Download (doc, 1 MB)