Folder JN 6/2020 - Medicinska oprema

Toggle Naslov Datum Download
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 Autoklav za centralnu sterilizaciju Download (docx, 13 KB)
document Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 UZ sa linearnom sondom Download (docx, 13 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 2 Autoklav za centralnu sterilizaciju Download (docx, 24 KB)
document Odluka o dodeli ugovora - partija 1 UZ sa linearnom sondom za pregled kukova kod dece sa štampačem Download (docx, 25 KB)
document Poziv za podnošenje ponuda Download (docx, 20 KB)
document Konkursna dokumentacija Download (doc, 411 KB)