document Obaveštenje o obustavi postupka - partija 6