Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena

Telefon: 021/795-44-40 ; 021/795-44-44

 

Julija Čurović-Škorić

doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu
načelnik službe
specijalista pedijatrije
[email protected] 

  

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA