Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena

Telefon: 021/795-44-40 ; 021/795-44-44
Radno vreme
ponedeljak-petak: I smena: 6,30-14,00h ; II smena: 13,00-20,00h
subota: 7,00-11,00h

 

Julija Čurović-Škorić

doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu
načelnik službe
specijalista pedijatrije
julija.curovic.skoric@dzvs.rs 

  

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA