Vesna Dokić-Peričić

Vesna Dokić-Peričić

doktor medicine

Specijalizacije

doktor medicine izabrani lekar za odrasle

Kontact

021/792-082

[email protected]

Radno vreme

Zdravstvena ambulanta u Starom Vrbasu