Svetlana Rosić

Svetlana Rosić

doktor medicine izabrani lekar za odrasle

Specijalizacije

doktor medicine

Kontact

021/2022-104

[email protected]

Radno vreme

doktor medicine izabrani lekar za odrasle
- šef zdravstvene ambulante u Ravnom Selu