Suzana Bogić-Banović

Suzana Bogić-Banović

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle

Specijalizacije

specijalista opšte medicine

Kontact

021/726-104

[email protected]

Radno vreme

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle
- šef zdravstvene ambulante u Zmajevu