Sanja Maksimović

Sanja Maksimović

doktor medicine izabrani lekar za odrasle

Specijalizacije

doktor medicine

Kontact

021/727-104

[email protected]

Radno vreme

doktor medicine izabrani lekar za odrasle
Zdravstvena ambulanta u Kucuri