Sandra Đeković

Sandra Đeković

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle

Specijalizacije

specijalista opšte medicine

Kontact

021/724-104

[email protected]

Radno vreme

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle
- šef zdravstvene ambulante u Bačkom Dobrom Polju