Mirjana Đakonović

Mirjana Đakonović

doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu

Specijalizacije

specijalista pedijatrije

Kontact

021/795-44-40

pedijatrija.dz@dzvs.rs

Radno vreme

doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece