Marina Ubavin

Marina Ubavin

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle

Specijalizacije

specijalista opšte medicine

Kontact

021/727-104

[email protected]

Radno vreme

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle
- šef zdravstvene ambulante u Kucuri