Julija Čurović-Škorić

Julija Čurović-Škorić

doktor medicine, specijalista izabrani lekar za decu

Specijalizacije

specijalista pedijatrije

Kontact

021/795-44-40

[email protected]

Radno vreme

doktor medicine, specijalista izabrani lekar za decu
- načelnik službe za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena