Gordana Papović-Đukić

Gordana Papović-Đukić

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle - šef zdravstvene ambulante

Specijalizacije

prim.dr. specijalista medicine rada

Kontact

021/792-082

[email protected]

Radno vreme

Zdravstvena ambulanta u Starom Vrbasu