Fotina Gavrić-Jovanović

Fotina Gavrić-Jovanović

doktor medicine izabrani lekar za odrasle

Specijalizacije

doktor medicine

Kontact

021/2022-104

[email protected]

Radno vreme

doktor medicine izabrani lekar za odrasle
Zdravstvena ambulanta u Ravnom Selu