Dragana Milović

Dragana Milović

doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu

Specijalizacije

specijalista pedijatrije

Kontact

021/795-44-40

[email protected]

Radno vreme

doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece