Velimir Mikloš

Velimir Mikloš

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle

Specijalizacije

specijalista opšte medicine

Kontact

021/795-44-36

[email protected]

Radno vreme

dr Velimir Mikloš

specijalista opšte medicine
doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle