Dušanka Kukić

Dušanka Kukić

doktor medicine izabrani lekar za odrasle

Specijalizacije

doktor medicine

Kontact

021/795-44-36

[email protected]

Radno vreme

dr Dušanka Kukić

doktor medicine
doktor medicine izabrani lekar za odrasle